Service/บริการ
โดยทีมช่างยนต์รถยุโรปเฉพาะ ยินดีให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงข้อบกพร่องส่วนต่างๆของรถยนต์
ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตราฐานรถยุโรปเฉพาะ
ทั้งงานหนัก-งานเบา เพื่อแก้ไขปัญหาอาการรถของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
เรายินดีเสนอราคาอะไหล่ และค่าแรง โดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติก่อนซ่อม
พร้อมทั้งระบบจัดเก็บประวัติการซ่อม ,การเปลี่ยนอะไหล่รถลูกค้าทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการกับเรา
ขอสงวนสิทธิ์โดย Red Blue Auto Service  http://www.redblueclub.com